Click on your sport item and find your match in the list. Only click on (Maniak TV 4 Oglądaj / Watch) or (ZDrHTV1 Oglądaj / Watch) and other songs on it. Go to stream 2. click a few times on (Click her to unmute) to activate sound / arrow. Remove advertisements and pop-ups click on (x)


Kliknij element sportowy i znajdź swój mecz na liście. Kliknij tylko na (Maniak TV 4 Oglądaj / Watch) lub (ZDrHTV1 Oglądaj / Watch) i inne utwory na nim. Przejdź do strumienia 2. kliknij kilka razy na (Kliknij ją, aby anulować wyciszenie), aby włączyć dźwięk / strzałkę. Usuń reklamy i wyskakujące okienka kliknij (x)

If the stream stops or doesn't open during 20-30 secconds, press the REFRESH button